Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

Αστυνομία και Δικαιώματα, ΤΑ ΝΕΑ, 3 Δεκεμβρίου 2009

Ο Δεκέμβρης του 2008 επέδρασε σε πολλαπλά επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Σηματοδοτήθηκε από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ως ακραίου περιστατικού κρατικής- αστυνομικής βίας και από τα επεισόδια στις πόλεις. Ένα χρόνο μετά μπορεί να γίνουν διαφόρου είδους απολογισμοί και εκτιμήσεις: πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές, ακόμα και βιβλιογραφικές. Πέρα από τις όποιες ερμηνείες και προσεγγίσεις των γεγονότων του περσινού Δεκέμβρη, θα ήθελα να σταθώ στην αιτία ή για άλλους την αφορμή του χαμού του 15χρονου, ως συμβόλου πια της κρατικής βίας και της αυθαιρεσίας και κατ’ επέκταση στη διάσταση που ακόμα υπάρχει μεταξύ παγιωμένων νοοτροπιών, στάσεων, αντιλήψεων και της θεσμικής - νομικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι η ηθική και θεσμική αξία της προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων βρίσκεται στον πυρήνα της σύγχρονης δημοκρατίας και οριοθετεί το νομικό πολιτισμό της.