Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

ΤΑ ΝΕΑ, Τρίτη Αποψη, Πεμπτη 7 Μαϊου 2009

[ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΨΗ]
Η φιλολογία της διαφθοράς
Η κυβέρνηση δεν έχει πείσει πως ενδιαφέρεται για την πάταξή της
Της Βάσως Αρτινοπούλου artinopoulou@gmail. com
Η διαφθορά καταλαμβάνει ολοένα και περισσότερο το λεξιλόγιο της καθημερινότητας και της πολιτικής ατζέντας. Συσχετίζεται περισσότερο με τη σκανδαλολογία, το φακελάκι και τη δωροδοκία. Πρόκειται μάλλον για μια λέξη πασπαρτού, που καλείται να περιγράψει πολιτικές κυρίως παθολογίες και συμπεριφορές.
Η έννοια της διαφθοράς, παρ΄ ότι έχουν διατυπωθεί σχετικοί ορισμοί τόσο στα διεθνή όσο και στα εσωτερικά νομοθετικά κείμενα, παραμένει ομιχλώδης. Τι είναι τελικά; Μια μορφή εγκληματικής δραστηριότητας ή/και οργανωμένου εγκλήματος;
Ένα άλλο σύστημα στάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών για την αγορά, την ανταλλαγή, την οικονομία και την πολιτική; Ποιοι ορίζουν τη διαφθορά και τελικά οι όποιοι ορισμοί αντανακλούν τις ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις, τις στάσεις του κοινού/ των κοινών, τις κουλτούρες και τις κυρίαρχες αναπαραστάσεις;
Τα ερωτήματα αυτά αναδεικνύονται όχι τόσο από την πολιτική φιλολογία της διαφθοράς, αλλά από τις εγγενείς αδυναμίες της μη συλλογικής απαξίας του φαινομένου και της επακόλουθης ανοχής σε αυτό.
Το- φαινομενικά- παράδοξο στην υπόθεση αυτή είναι ότι υπάρχει πλήθος οργανισμών που ασχολούνται με το φαινόμενο της διαφθοράς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, Ε.Ε., Παγκόσμια Τράπεζα, κ.ά.), θεσμικών κειμένων, νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης, που ωστόσο δεν έχουν «δείξει» τα αντίστοιχα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

συνέδριο Βουδαπέστης
Καλεσμένη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Ουγγαρίας σε ευρωπαϊκή συνάντηση εμπειρογνωμόνων με αντικείμενο: European best practices of restorative justice in the criminal procedure (Budapest, 27-30 of April 2009). Τίτλος δικής μου παρουσίασης "Victim offender mediation in family violence. The greek experience". Ολα άψογα, ενδιαφέροντες συνάδελφοι από άλλα κράτη μέλη, και φυσικά το επίσημο δείπνο στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας.